Nise Koi SS2 - 11 12

#TeamHana_san

Oregairu Zoku - 13 [END]

Oregairu ss2

And so the ride comes to a stop...

Oregairu Zoku - 12

Oregairu ss2

Happy Birthday Yui

Nise Koi SS2 - 08 09 10

Shu - The best friend ever (in Nisekoi, at least).

Oregairu Zoku - 11

Oregairu ss2

The rape face is strong this week

Yami Shibai 2 - 13

13 ep, làm được 12 ep thì delay :))
giờ mới trả nợ :))

Oregairu Zoku - 10

Oregairu ss2

...

Ore Monogatari!! - 09

Cái ảnh kiếm đại đấy, không liên quan gì đâu :hichic:

Ore Monogatari!! - 04 05 06 07 08

Delay do cụ Pav..... mất mạng. ∑(‘0‘@)

Oregairu Zoku - 9

Oregairu ss2

Cuteness overload...

Pages