Nintama Rantarou Movie

Nintama Rantarou Movie
Chuyện kể về 3 chàng Ninja: Rantaro, Kirimaru, Shinbe và lớp của mình đi cứu Kisanta - cậu bạn bị lạc trong 1 lần thi hành nhiệm vụ.

Raw + TransHungdui
Edit + EncoEvilCaT

Pages