Song of the week #8

Sắp hết mùa cũ rồi 

Song of the week #7

Host up nhạc mới 

Leben, was ist das?

Leben, was ist das?

Song of the week #6

Thế quái nào nhìn Avatar của mình mà phán mình là nữ cơ chứ 

Về nơi đâu...

Nhạc Việt đấy nhé...

Song of the week #5

KLQ nhưng ảnh đẹp thật 

[Wherever you are]

Thức đêm lại feel

Jibun ROCK (じぶんロック)

Nơi tôi thấy yên tĩnh giờ đây chỉ có những giai điệu Rock inh tai nhức óc...

Pages