Kêu gào, biểu tình, nguyện vọng ném vào đây

TIếp nhận tất cả các khiếu nại, kêu gào, than thở, yêu cầu từ staff. Cấm các comment than thở về giá dầu ăn.

Đùa chứ ai cần add emoticon gì thì ném link image (cao ko quá 100px) và text vào đây a add cho

Pages