Cop Craft - 05

Mấy hôm nay bận sml
btw: ep này hơi tối, có thể do studio cố tình để giảm chi phí vẽ action

Cop Craft - 04

Tuy action không được đầu tư nhiều vì stuido này không chuyên về action nhưng mà các các khác làm khá tốt, dù chưa đọc LN của CopCraft nhưng mà thấy có vẻ chuyển thế khá sát LN.

Cop Craft - 03

Lartina-chwan kawaii

Cop Craft - 01, 02

Kiếm được thành viên mới thì làm gì, làm mùa mới cho bớt dead chứ sao nữa

Btw: Tilarna kawaii desu ne~