Fuuka - 11, 12 END

Xong, một Happy End cho Akitsuki Fuuka, có thể đây là chủ ý của Seo-sensei. Đến đây âu cũng là một chút ấm lòng
BTW: Dù Fuuka có best girl thì chắc mình theo team Tama-chan rồi :v

Fuuka - 10

Thứ 4 deadline nên chổng mông lên làm, giờ xong mới dịch được Fuuka -_-

Fuuka - 09

Tama-chan rất tốt nhưng Seo-sensei rất tiếc :v

Fuuka - 08

Btw: Đm Tanaka, đm RNG.
Éo Finding Hitomi nữa (ノ ̄д ̄)ノ

Fuuka - 07

Chuẩn bị gank tem

Fuuka - 06

Fuuka-chan Best girl \( ̄▽ ̄)/

Fuuka - 05

Tí quên up hàng :v

Fuuka - 01, 02, 03, 04

Seo-sensei đã trở lại và bán truyện nhiều hơn xưa :v

"ĐÃ FIX EP 3, 4"