Chúc mừng sinh nhật Kimi Fansub 6 tuổi

Happy birthday to Kimi fansub

Vậy là đã 6 năm trôi qua rồi.

Chúc mừng sinh nhật Kimi Fansub tròn 3 tuổi

Vậy là đã 3 năm trôi qua rồi.

Mới ngày nào thành lập fansub, mới chỉ là sinh viên, vậy mà năm nay Fansub được 3 tuổi thì mình cũng đã chuẩn bị ra trường. Thời gian trôi qua thật là nhanh.

Số bộ Anime nhóm đã dịch cũng nhiều không đếm xuể.

Happy birthday to Kimi fansub.

Những dòng tâm sự của Leader Kimifansub : EvilCaT