Kitakubu Katsudou Kiroku - 12

Kitakubu Katsudou Kiroku Vietsub

Chúc mừng năm mới...

Kitakubu Katsudou Kiroku - 11

Kitakubu Katsudou Kiroku Vietsub

Delay...

Kitakubu Katsudou Kiroku - 10

Kitakubu Katsudou Kiroku
Download:
 

Kitakubu Katsudou Kiroku - 9

Kitakubu Katsudou Kiroku Vietsub

Lăng ba vi bộ

Kitakubu Katsudou Kiroku - 07 08

Kitakubu Katsudou Kiroku - 07 08

Như đã hứa, mình sẽ update ep 7 - 720p và ep 8 nhé ^___^

Kitakubu Katsudou Kiroku - 6

Kitakubu Katsudou Kiroku Vietsub

facefloor

Kitakubu Katsudou Kiroku - 5

Kitakubu Katsudou Kiroku Vietsub

Episode VI: Return of the Jedi. YOLO

Kitakubu Katsudou Kiroku - 4

Kitakubu Katsudou Kiroku Vietsub

Đi fes về và rel hàng

Kitakubu Katsudou Kiroku - 3

Kitakubu Katsudou Kiroku Vietsub

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

Mặt trời chân lí chói qua tim

Kitakubu Katsudou Kiroku - 2

Rel ep 2

Pages