Little witch academia - 02

Thanh niên trans đã lên tàu về quê, delay thôi :v

Little witch academia - 01

Cái đoạn cuối nhiều chữ chạy quá nên thôi OP để ep sau nhé :v