Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna - 06

Lupin the Third Mine Fujiko

 

Hàng đào mộ này mình làm theo hứng, thế nên các bạn miễn giục. Bao giờ có ep mới thì các bạn sẽ tự biết thôi.

Cơ mà anime mùa thì mình vẫn làm theo hứng như thường :hihi:

 

Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna - 05

Lupin the Third Mine Fujiko

...

Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna - 04

Lupin the Third Mine Fujiko

...

 

Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna - 03

Mine Fujiko

I am back with new victims in mind

Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna - 02

R18+

 

Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna - 01

Mine Fujiko

Đào mộ muôn năm...

Lupin the IIIrd: Jigen Daisuke no Bohyou - Movie

Lupin the IIIrd Jigen Daisuke no Bohyou

Khai mùa phát