No Game No Life - 12 END

No Game No Life

Bam! Done!!!!!

No Game No Life - 11

No Game No Life

...

No Game No Life - 10

No Game No Life

...

No Game No Life - 9

No Game No Life

Mushishi ep 8 sẽ bị delay vì mình bận thi, mong các bạn thông cảm!

No Game No Life - 8

No Game No Life

Sorry for the looooooooooooong delay....

No Game No Life - 7

No Game No Life

...

No Game No Life - 6

No Game No Life

Well... it's bullshit but we're still like it :v

No Game No Life - 5

No Game No Life

...

No Game No Life - 4

No Game No Life
Ep này bị delay do một ai đó mải mê với việc nghỉ lễ bỏ bê công việc, vậy thôi...
 

No Game No Life - 3

No Game No Life

...

Pages