Seiren - 02

Ep này vài chỗ khá đen tối, cấm trẻ em dưới 18 tuổi và thanh niên hay bị phụ huynh gank.

Seiren - 01

Bốc phốt đê, bốc nhiệt tình đê, không biết cái bọn "đàn bà" a.ka "những thằng đàn ông với cục thịt thừa" nào đó có làm bộ này không nhỉ :v
Phát đạn đầu tiên của mùa