Simoun Ep 13+14

Simoun

Tóm tắt sơ lược nội dung Ở thế giới tên là Daikuuriku, tất cả mọi người sinh ra đều là con gái và có thể chọn giới tính cho mình khi ở tuổi 17...