Tales of Zestiria the X - 22

hàng về

Tales of Zestiria the X - 21

thanh bình quá

Tales of Zestiria the X - 20

Ta da :v /

Tales of Zestiria the X - 19

Lần nào xuất hiện cũng ngầu lòi <(")

Tales of Zestiria the X - 18

Tèn ten :v /

Tales of Zestiria the X - 17

hàng đêm

Tales of Zestiria the X - 16

Hàng zề \ :v /

Tales of Zestiria the X - 15

<= nhìn nghiêm túc sợ vãi :v...

Tales of Zestiria the X - 14

Xém quên làm, anw hàng về <(")...

Tales of Zestiria the X - 13

Hàng về đêm khuya :3

Pages