Sở thích là làm Gay ^^! và anime - manga, DOTA ,LOL,OSU ^^!

History

Member for
5 years 3 months