Sở thích là làm Gay ^^! và anime - manga, DOTA ,LOL,OSU ^^!

History

Member for
3 years 11 months