Mình là mình cũng thik bb nhưng mà lỡ thik loli hơn rồi. Cơ mà sau khi nhiễm sắc thể 2 bên gặp nhau thì... loli cũng thành bb.

History

Member for
4 years 11 months